Lektor

Lektura svih vrsta tekstova – seminarskih, doktorskih, završnih radova, knjiga, članaka, blog postova.

Gramatički i pravopisno ispravni, te stilski dobro napisani tekstovi deo su kompletnog utiska o našem radu, pa ako vam je srednja škola bila daleko, a nedoumice se često javljaju, nemojte vaš rad prepustiti slučaju. Zapamtite da je forma vašeg rada takođe važna kao i njegova sadržina.

Kako se radi lektura? 

Važno je ostvariti odnos poverenja između lektora i klijenta, a klijent je taj koji može da izabere jednu od dve opcije – da lektoru da punu slobodu da ispravlja gramatičke i pravopisne greške bez prethodne konsultacije (ovo se najčešće radi kada su u pitanju hitni slučajevi ili kada klijent nema dovoljno vremena da učestvuje u procesu ispravljanja) ili da bude deo tog procesa. U slučaju zajedničkog rada na ispravci teksta, lektor ostavlja komentare i označava delove teksta koje bi izmenio, sa pratećim obrazloženjem. Postoje greške koje se moraju izmeniti da bi tekst bio ispravan, ali postoje i stilski lepša rešenja ili lepši izrazi koji bi bolje “pristajali” vašem tekstu. To je ono što možete, a ne morate da menjate. Ali bi, zaista, bilo dobro da poslušate svog lektora.

Koliko to košta?

Odrediti tačnu cenu lekture bez pogleda na tekst gotovo je nemoguće a da neka od strana ne bude oštećena. Zato se cena lekture svakog teksta određuje tek nakon što se tekst dobije na uvid i tek nakon što lektor može da pretpostavi koliko vremena i truda konkretna lektura zahteva.

Šta je onda važno da znam vezano za cenu?

Jedna lektorska stranica se sastoji od 1800 karaktera, plastično objašnjeno – 20 običnih stranica može biti, na primer, 12 lektorskih. Dakle, uvek manje nego što ste očekivali.

Ukoliko lektor radi lekturu po hitnom postupku, klijent plaća 200 % cene. Zvuči mnogo? Isto kao i neprospavana noć i čist, ispravljen tekst koji možete predati u štampu već za 24, 48, 72 sata?

Ukoliko ste dali poverenje vašem lektoru da uradi lekturu cele vaše knjige ili ozbiljnog naučnog rada, vaš lektor će vam obračunati popust na broj stranica. Dakle, odrediće nižu cenu lekture za tekstove duže od 50, ali i za tekstove duže od 100 i 200 stranica.

U svakom slučaju, jedna lektorska stranica nikad ne košta manje od 2.5 eura. Obično košta nešto više od toga, a to opet zavisi od stanja u kojem se tekst nalazi.

Ko je vaš lektor? 

Vaš lektor je osoba sa završenim Filozofskim fakultetom u Novom Sadu i osoba trenutnog zvanja: master profesor srpskog jezika i književnosti koje je stekla nakon petogodišnjeg školovanja za koje je prosečno ocenjena ocenom 9,39.

Vaš lektor je osoba koja je tokom svog visokog školovanja pohađala program koji je podrazumevao i istoriju jezika (te vam može objasniti zašto je nešto ovako, a ne onako), gramatiku savremenog srpskog jezika, književnost i funkcionalne stilove. Dakle, vaš lektor je osoba koja ima dovoljno široko znanje da vam objasni svaki segment vašeg teksta i da vam da predloge kako da on  što bolje i lepše izgleda.

Vaš lektor je osoba koja u svojoj kućnoj biblioteci ima stručnu literaturu koja vašem lektoru pomaže ako je on u nedoumici, zato je svaka sugestija vašeg lektora potkrepljena i znanjem i literaturom koja to znanje učvršćuje.

Vaš lektor je osoba koja lektoriše od 2013. godine i koja ima iskustvo u radu sa lekarima, muzičkim pedagozima, piscima, pozorišnim radnicima…

Vaš lektor je osoba sa iskustvom rada u osnovnoj, srednjoj školi i Narodnom pozorištu Sombor.

Ako ste pročitali ovaj tekst do kraja i shvatili ste da sam JA  vaš lektor, kontaktirajte me na vanjavulin@gmail.com.